Fill 4Fill 1Fill 1Combined ShapeGroupGroup 9codicon:mailcodicon:locationcodicon:call-incoming

Tarihi kaynaklara göre Türkistan, Orta Asya ve Batı Çin'i ide çerisine alan çok geniş bir bölgenin kayısının ana vatanı olduğu düşünülmektedir. Günümüzden 5000 yıl gibi çok uzun bir zaman önce kayısının bu bölgede olduğu bilinmekte ve tarımı yapılmaktaydı.

M.Ö. IV. yy'da Büyük İskender'in seferleri sırasında kayısı Anadolu'ya getirilmiştir. Yetişmesi için uygun iklim ve topraklar Anadolu'da bulunduğundan Anadolu kayısının ikinci vatanı olmuştur. M.Ö. I. yy'da Roma ve Pers savaşları sırasında Ermeni tüccarlar tarafından önce İtalya'ya sonra da Yunanistan'a götürülmüştür.